30 Οκτωβρίου 2011

ο χριστιανισμός επίσημη θρησκεία (μια συνεργατική-ανακαλυπτική δραστηριότητα)


Ο χριστιανισμός έγινε τελικά επίσημη θρησκεία της βυζαντινής αυτοκρατορίας...
Πότε, με ποιες ενέργειες, από ποιον, σε αντίθεση με ποιον,με τι κόστος και τι αποτελέσματα;
Δεν ξέρω, μορφώστε με!
Χρησιμοποιήστε το σχολικό σας βιβλίο και το σύνδεσμο που αντιστοιχεί στη δική σας ομάδα από το κοινόχρηστο έγγραφο που θα βρείτε εδώ.
Διαβάστε, συζητήστε, επιλέξτε ό,τι θεωρείτε σχετικό και διατυπώστε το γραπτά στο έγγραφο που δείχνει τον αντίστοιχο αυτοκράτορα.

Για την ομάδα που θα ασχοληθεί με τις ενέργειες του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κλικ στην εικόνα που ακολουθεί:
Για την ομάδα που θα ασχοληθεί με τις ενέργειες του Κωνστάντιου, κλικ στην εικόνα που ακολουθεί:
Για την ομάδα που θα ασχοληθεί με τις ενέργειες του Ιουλιανού, κλικ στην εικόνα που ακολουθεί:
Για την πρώτη ομάδα που θα ασχοληθεί με τις ενέργειες του Μεγάλου Θεοδοσίου, κλικ στην εικόνα που ακολουθεί:
Για τη δεύτερη ομάδα που θα ασχοληθεί με τις ενέργειες του Μεγάλου Θεοδοσίου, κλικ στην εικόνα που ακολουθεί:
*Οι 2 ομάδες που θα ασχοληθούν με τον Θεοδόσιο έχουν διαφορετικές πηγές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου