28 Οκτωβρίου 2011

διαγωνισμός πρωτότυπου πειράματος για τη μετατροπή ενέργειας!


Εμπρός, λοιπόν, καλά μου πεμπτάκια! Ο πρώτος διαγωνισμός Φυσικής για φέτος είναι γεγονός.
Θέμα του διαγωνισμού:
"Παρουσίαση πρωτότυπου πειράματος που δείχνει τη μετατροπή ενέργειας από μια μορφή σε άλλη".
Όροι του διαγωνισμού:
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα πεμπτάκια του 8ου Δ. Σχ. Κομοτηνής
  • Το πείραμα πρέπει να πραγματοποιείται με υλικά και μέσα που είναι εύκολο να βρεθούν στο σχολείο ή στο σπίτι μας.
  • Απαγορεύονται αυστηρά τα επικίνδυνα πειράματα (όχι πυρηνική σχάση, εκρήξεις κ. ά.).
  • Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετάσχει μόνο με ένα πείραμα.
  • Η περιγραφή του πειράματος (υλικά και μέσα, εκτέλεση) πρέπει να παραδοθεί στη δασκάλα με τη μορφή γραπτής εργασίας, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.
  • Απαραίτητη θεωρείται και η επίδειξη του πειράματος από το μαθητή που το προτείνει, σε προγραμματισμένη ώρα Ευέλικτης Ζώνης.
  • Τα πειράματα θα κριθούν ως προς το βαθμό που εκπληρώνουν το στόχο της εργασίας και ως προς την πρωτοτυπία τους. Θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την ανάδειξη του νικητή.
  • Το έπαθλο θα είναι 2 σοκολάτες (δεν ανταλλάσσεται με χρήματα).
  • Το πείραμα που θα διακριθεί ενδέχεται να παρουσιαστεί από αυτό το ιστολόγιο μετά από τη σύμφωνη γνώμη του νικητή.
Εγώ ενθουσιάστηκα με την ιδέα μου. Εσείς;
* Για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού δείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου