11 Νοεμβρίου 2011

το πρόβλημα του Σαββατοκύριακου (10)

Αν:
  • το α είναι διπλάσιο του γ
  • το β είναι τριπλάσιο του γ
  • το γ είναι ίσο με το 1/4 του δ
  • και το δ είναι ίσο με 20,
να βρείτε:
  1. πόσο κάνει δ:α
  2. πόσο κάνει β:3
  3. πόσο κάνει α+β+γ+δ
Απαντήσεις θα δημοσιευτούν Κυριακή βράδυ.

2 σχόλια: