29 Απριλίου 2012

διοικητική διαίρεση της Ελλάδας-μια ιστορική αναδρομή


Η διοικητική διαίρεση του ελληνικού κράτους ακολούθησε την αλλαγή συνόρων που έφερε ο απελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων.
 • Σαν πρώτος κυβερνήτης ο Ιωάννης Καποδίστριας χώρισε την τότε ελεύθερη Ελλάδα σε 13 τμήματα με επιμέρους επαρχίες.
 • Η έννοια του νομού ως διοικητικής μονάδας εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1833 από την κυβέρνηση Μαυροκορδάτου. Δημιουργήθηκαν τότε 10 νομοί με ανώτερο διοικητικό όργανο τους νομάρχες.Οι νομοί διαιρούνταν σε επαρχίες και αυτές σε δήμους.
 • Το σύστημα των νομών καταργήθηκε το 1836 και αντικαταστάθηκε από ένα σύστημα διαίρεσης της χώρας σε 30 διοικήσεις και 10 υποδιοικήσεις.
 • Το 1845 επανήλθε από την κυβέρνηση Κωλέττη το σύστημα των νομών (10 νομοί, διαιρεμένοι σε 49 επαρχίες και σε δήμους).
 • Το 1864 προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα τα Επτάνησα και στις 8 Δεκεμβρίου 1864 διαιρέθηκαν αρχικά σε 4 και αργότερα σε 3 νομούς.
 • Το 1899 αυξήθηκαν οι νομοί σε 26.
 • Μεταξύ 1909 και 1912 οι νομοί ξαναέγιναν 16 .
 • Το 1912  από την κυβέρνηση Ελευθέριου Βενιζέλου ψηφίστηκε νόμος με τον οποίον κάθε πόλη με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους ορίστηκε  ως δήμος,ενώ κάθε χωριό με “πληθυσμό πάνω από 300 κατοίκους και σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης” ορίστηκε ως κοινότητα. Κοινότητες ονομάστηκαν και κάποιοι οικισμοί των οποίων το 50% των κατοίκων εκδήλωσε ανάλογη επιθυμία.
 • Το 1920-1928 η Ελλάδα είχε 35 νομούς.
 • Το 1971 υπήρχαν 52 νομοί, οι οποίοι έγιναν 56, ενώ ορίστηκαν 7 περιφέρειες με διοικητές υφυπουργούς της Χούντας.
Οι πιο πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις είναι το σχέδιο "Καποδίστριας" του 1997 και το σχέδιο "Καλλικράτης" του 2010.
 • Το σχέδιο "Καποδίστριας" είχε ως βασική του φιλοσοφία τη μείωση του αριθμού των δήμων, με τη συνένωση μικρών δήμων και κοινοτήτων σε διευρυμένους δήμους, για την καλύτερη λειτουργία της αποκεντρωμένης διοίκησης. Μετά την εφαρμογή του, το 1997, ο διοικητικός χάρτης της χώρας περιλάμβανε 13 Περιφέρειες, 51 νομούς, 910 δήμους και 124 κοινότητες.
 •  Το σχέδιο "Καλλικράτης", που είναι η πιο πρόσφατη διοικητική μεταρρύθμιση, ελάττωσε ακόμη περισσότερο των αριθμό των δήμων, κατάργησε τις κοινότητες ως διοικητικές μονάδες, όρισε ως β' βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης τις περιφέρειες σε αντικατάσταση των νομαρχιών και εισήγαγε το θεσμό των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Ο αυτοδιοικητικός χάρτης μετά από τις αλλαγές αυτές περιλαμβάνει 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις, 13 περιφέρειες και 325 δήμους.
*πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82

1 σχόλιο: