9 Μαΐου 2012

ποιος μας ιστόρησε τα γεγονότα της άλωσης;

   Κοσμοϊστορικής σημασίας για την εποχή (αλλά και γενικότερα) υπήρξε το γεγονός της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Οθωμανούς.
Από πού μάθαμε όμως τις λεπτομέρειες των γεγονότων;
   Τέσσερις ήταν οι σύγχρονοι ιστορικοί (της εποχής εκείνης) που ιστόρησαν.
Ανάμεσα στους τέσσερις ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας υπήρξε ο Γεώργιος Φραντζής  ή Σφραντζής, πρόσωπο που απολάμβανε της εμπιστοσύνης των Παλαιολόγων, ανώτατος διοικητικός υπάλληλος, διπλωμάτης και προσωπικός φίλος του Κωνσταντίνου ΙΑ’Παλαιολόγου. Τα έργα του στα οποία ιστορούνται τα γεγονότα της άλωσης είναι το “μικρό” και το “μεγάλο” Χρονικό. Μπορείτε να πάρετε μια γεύση από το περιεχόμενό τους εδώ:

 Άλλος ιστορικός της άλωσης υπήρξε ο Δούκας, ο οποίος θεωρείται και ο πιο αμερόληπτος. Δεν ήταν παρών στην  άλωση  και  γι’  αυτό  το  λόγο  γράφει  σύμφωνα  με  όσα  είχε  πληροφορηθεί  από αυτόπτες μάρτυρες, Έλληνες και Τούρκους.
   Τρίτος ιστορικός υπήρξε ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, μαθητής του Πλήθωνα.Στο έργο του «Αποδείξεις Ιστοριών» ασχολείται κυρίως με την περιγραφή της εξάπλωσης του Οθωμανικού κράτους, όπου συμπεριλαμβάνεται και η κατάκτηση της Πόλης.Δείτε ένα δείγμα εδώ:
    Ο  Μιχαήλ  Κριτόβουλος  ο  Ίμβριος  είναι  ο  τελευταίος  από  τους  τέσσερις  ιστορικούς  της άλωσης. Το  έργο  του  «Ιστορίαι»,  είναι  χωρισμένο  σε  πέντε βιβλία  και  πραγματεύεται  τα  γεγονότα  των  ετών  1451-1467  από  την  τουρκική σκοπιά.Δείτε ένα απόσπασμα εδώ:

   Θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στις ιστορικές πηγές της εποχής και το λεγόμενο “Βαρβερινό κώδικα”, το ημερολόγιο του Nicolo  Barbaro ,Βενετού που υπηρετούσε ως γιατρός σε ένα από τα βενετικά πλοία και έγραψε σημαντικές λεπτομέρειες και ακριβή αριθμητικά στοιχεία για τους δύο αντιπάλους. Δείτε εδώ:

Αν θέλετε να κάνετε και τις δικές σας ...έρευνες στο θέμα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς,μελετήστε και τις ακόλουθες ιστοσελίδες του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού:
*πηγές:http://www.adraptis.com/ealo/polis/xroniko.html
invenio.lib.auth.gr/record/127099/files/GRI-2011-7137.pdf
http://constantinople.ehw.gr/Forms/fLemmaBodyExtended.aspx?lemmaID=10825
 http://www.ime.gr/chronos/10/gr/p/pb9/pb9a.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου