6 Οκτωβρίου 2012

η καθημερινή ζωή στην Τουρκοκρατία

Από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού δημιουργήθηκε και συντηρείται ο  ιστότοπος της ελληνικής ιστορίας στο διαδίκτυο, που συχνά επισκεπτόμασταν πέρυσι.
Αν ακολουθήσετε το σύνδεσμο της εικόνας, θα οδηγηθείτε στην ενότητα που αφορά στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων στα χρόνια της Οθωμανικής περιόδου.
Υπάρχουν έξι υποενότητες με το εξής περιεχόμενο:
 • εργασία
 • συνάθροιση
 • τελετές
 • θρησκεία
 • βία
 • φύση
Προτάσεις για ανάγνωση:
 • Στην υποενότητα για την εργασία αξίζει να διαβάσετε για την οργάνωση σε επαγγελματικές συντεχνίες, ενώ μπορείτε ακόμη να δείτε την οργάνωση του νοικοκυριού, την εργασία στην ύπαιθρο και το εμπόριο.
 • Στην υποενότητα για τη συνάθροιση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα των κοινοτικών συνελεύσεων, όπως επίσης και οι εκδηλώσεις ψυχαγωγικού περιεχομένου.
 • Στην υποενότητα των τελετών μπορείτε να δείτε τις εορταστικές εκδηλώσεις των χριστιανών και των μουσουλμάνων στον κύκλο του χρόνου.
 • Στην υποενότητα της θρησκείας μην παραλείψετε να δείτε τις συγκρούσεις που αφορούσαν τον εξισλαμισμό των πληθυσμών, καθώς και το θεσμό του μιλετίου, όπως επίσης και θέματα εθνοτικής ταυτότητας.
 • Στην υποενότητα για τη βία διαβάστε για τους κλέφτες και τους αρματολούς.
 • Στην υποενότητα της φύσης δείτε  διάφορες λαϊκές δοξασίες για φυσικά φαινόμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου