11 Μαρτίου 2013

πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα της νεώτερης ιστορίας μας

Το λογισμικό "Πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα της νεώτερης ιστορίας μας" ,που μπορείτε να βρείτε είτε στο σύνδεσμο που οδηγεί η εικόνα είτε στη δεξιά στήλη του ιστολογίου, σας δίνει την ευκαιρία να διαβάσετε ιστορικές πηγές και να ασχοληθείτε με δραστηριότητες που σχετίζονται με την περίοδο αυτή της ιστορίας μας.
Μεταβείτε στο λογισμικό, επιλέξτε την ενότητα "Η Ελλάδα ανεξάρτητο κράτος" και ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες των υποενοτήτων "Η περίοδος της διακυβέρνησης από τον Όθωνα" και "Η περίοδος της βασιλευομένης Δημοκρατίας".
Στα φύλλα εργασίας μπορείτε να βρείτε ιστορικές γραμμές για συμπλήρωση, παζλ, διαδραστικές ασκήσεις και ασκήσεις συμπλήρωσης. Σε κάθε περίπτωση αξιοποιήστε τις πηγές που προτείνονται.
Αν επιλέξετε να εκτυπώσετε την εργασία σας, φέρτε την στην τάξη για συζήτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου